Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Energetická učinnosť ThermoShield

Dátum Autor /inštitút Téma Komentár
december 1987 Hauser Laboratories, USA Meranie priechodu slnečného žiarenia v porovnávaní s nenatreným asfaltom (Top Shield) 84% menej priechodu tepla = vyššie chladenie
december 1987 Hauser Laboratories, USA Priechod vykurovacieho tepla v porovnávaní s nenatreným drevom (dosková skúšobná metóda Exterieur) zadržané 25% viac tepla, drevo sa zlepšilo v tepelnom odpore o 22%
aríl 1988 Hauser Laboratories, USA Meranie priechodu slnečného žiarenia v porovnaní s galvanizovaným oceľovým plechom (TopShield) 64% menši priechod tepla = vyššie chladenie
august 1990 Durotech Paints & Protective Coatings INC., St.Louis /USA Poľná štúdia vyúčtovania spotreby dvoch rodinných domov po dobu jedného roku; porovnanie medzi bežnou farbou a Exterieur Úspory 12,802 kWh
Letní a zimní tepelná ochrana s ThermoShield v porovnaní s domami natrenými farbou
september 1990 AAR Technology INC., USA Porovnanie dvoch rodinných domov v letnej tepelnej ochrane; porovnanie s bežnou farbou 29% zníženie nákladov = ušetrené 4.248 kWh
január 1999 Dipl. Ing. W. Ilmer, nezávislý znalec pre stavebné škody,Cottbus /Nemecko Znalecké stanovisko: "Zmeny koeficientu prestupu tepla po nanesení náterového prostriedku na fasádu" (Exterieur) Trvalá zmena hodnoty U: zlepšenie o 0,5 W/m2K Teplota na povrchu vnútornej steny stúpla o 0,5°C
február 1999 Dipl. Ing. W. Ilmer,nezávislý znalec pre stavebné škody, Cottbus /Nemecko Znalecké stanovisko: "Porovnávacie meranie hodnoty U a energie" (Exterieur) Zlepšenie oproti nenatrenému murivu: 0,56 W/m2K úspora energie 21% (porovnanie obytných blok)
február 1999 Dipl. Ing. (FH) P. Klose, nezávislý znalec vykurovanie /ventilácia/ sanitárna technika, Forst Nemecko Posudok "Hodnota U porovnávacie meranie po nanesení ThermoShield Exterieur na omietnutu fasádu" (porovnanie bežnej farby s Exterieur) Zlepšenie hodnoty U o 0,6W/m2K a úspora energie 22% (porovnanie u budov na sídlisku)
jún 1999 Dr.H. M. Korff matematik a fyzik, Mnichov /Nemecko Jednoduchý model fyzikálneho účinku náterového systému Matematické potvrdenie sieťovej štruktúry membrány, vplyv na tepelný odpor a popis procesov odparovania, súlad medzi bubbles a spojivom
január 2000 Schall-und Wärmemessstelle Aachen GmbH /Miesto pre meranie zvuku a tepla/ (SWA), Prof. L. Siebel Nemecko Skúšobná správa: "O transmisnom tepelnom prúdu pórovitého stavebného materiálu pod vplivom vlhka (zrážková voda) a cirkulácie vzduchu (vietor)" (Exterieur) cca 30% redukcie transmisného tepelného prúdu vďaka ThermoShield
január 2000 Schall-und Wärmemessstelle Aachen GmbH /Miesto pre meranie zvuku a tepla/ (SWA), Prof. L. Siebel Nemecko Skušobná správa: "O transmisnom tepelnom prúdu pórovitého stavebného materiálu pod vplivom vlhka (zrážková voda), svetelného a tepelného žiarenia" cca 40% redukcia transmisného tepelného prúdu vďaka ThermoShield
február 2000 Prof. L. Siebel Aachen/Nemecko Meranie tepelného prúdu za vedeckého doprovodu na budove v Viersenu (Exterieur) Vypočítaná hodnota U: 1,38 W/m2K podľa DIN
Nameraná hodnota U pred nanesením náteru: 2,35 W/m2K
Po 9 mesiacoch pôsobenia: s ThermoShield: 1,15 W/m2K
marec 2000 Štátom uznávaný energetický poradca Nemecko "Porovnanie dvoch rodinných domov s viacerými bytovými jednotkami v Schwabmünchenu pod energetickým hľadiskom po natrení budovy s ThermoShield Exterieur" Úspora energie 30% oproti bežnému fasádnemu náteru po technickej sanácii
apríl 2000 Štátom uznávaný energetický poradca Nemecko "Porovnanie dvoch rodinných domov s viacerými bytovými jednotkami v Schwabmünchenu pod energetickým hľadiskom po natrení budovy s ThermoShield Exterieur" Úspora energie 29% oproti bežnému fasádnemu náteru po technickej sanácii (väčší počet užívateľov)
apríl 2000 Oakridge National Laboratories, Tennessee /USA Trojročná skúška 24 rôznych strešných náterových systémov: solárnej reflexe, povrchová teplota, infračervená emisia a priechod tepla na asfaltových dráhach (TopShield) Zníženie prenosu tepla o viac než 75%; najlepší náter vo všetkých oblastiach: ThermoShield
máj 2000 Dipl. Ing. G. Schackert, energetický poradca, Magdeburg /Nemecko "Zmeraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v Magdeburgu-Otterslebenu pred a po nanesení náteru ThermoShield Exterieur " Úspora vykurovacej energie 25% ročne,zistené na základe dvoch vykurovacích období; meranie tepelnej nasiakavosti budovy: vnútorná teplota steny stúpla o 4°C
jún 2000 Nemecký list pre architektov Zverejnenie tlačovej správy Perleberskej spoločnosti pre bytovou výstavbu z februára 2000 Úspora energie 20% (od tej doby neustále potvrdzovane: medzi 20 a 30% ročne; (viď. zvláštna správa 2004)
august 2000 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Nemecko Skušobná správa: "K tepelnej strate v miestnosti s náterom ThermoShield (Interieur)" 7% zníženie tepelných strát vetraním, pozitívna úprava pomeru vlhkosti vzduchu
august 2000 Prof. L. Siebel Aachen/Nemecko "Dülmenský papier miestne posúdenie ochrany proti teplu a vlhkosti budov" Potvrdenie účinných mechanizmov pre úsporu energie TSB (prvé početné modely)
august 2000 WFA-Institut Prof.L.Siebel Stolberg /Nemecko Stavebno fyzikálny posudok "k hygrickému a termickému vplyvu vonkajších náterov ThermoShield na priemernú tepelnú stratu vonkajších stavených dielov" Skúmaný a potvrdený náskok v kvalite oproti náterom bežnej farbi (starnutie, krehnutie, tvorba trhliniek, priľnavosť a prenos vlhkosti)
december 2000 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Nemecko "Účinok ThermoShield za horúcich letných dní pre zlepšenie termického klimatu v miestnosti" (Interieur) Nižšie izbové teploty za teplých dní; vplyv na alfa- vo vnútri, tzv. "alfa filtrační efekt"
december 2000 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Nemecko "Účinok ThermoShield vo vykurovacom období. Pre zlepšenie viac parametrov klimatu v miestnosti (Interieur) Tepelné žiarenie sa generuje: vpliv vlhka na alfa-vnútri, tzv. "alfa filtrační efekt"
február 2001 Dipl. Arch. Dr. V.Ivanov, Dipl. Arch. O.Simov /Bulharsko ” "Účinok ThermoShield na úsporu energie-skutočnosti, výsledky a praktická skúsenosť" (Exterieur, Interieur) Zníženie nákladov na chladenie: 32%, redukcia tepelnej stráty: 36% Laboratórne pokusy a praktické skúšky
február 2001 ET-Komodul, Varna Projektovanie stavieb a skúšky, Bulharsko Skúšobná správa "Zistenie účinku úspory energie pri aplikácií ThermoShield pri topení za zimných podmienok" (Interieur, Exterieur) Úspora energie: 36%
február 2001 Základná škola zverejnenie výsledkov merania v januári 2001 Prevalje /Slovinsko Porovnávacie meranie náteru (Interieur) triedy oproti triede s náterom bežnou farbou Lepšie vykúrenie, o 4°C vyžšia teplota pri rovnakom výkone kúrenia;
apríl 2001 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Nemecko Stavebne fyzikálne stanovisko "k termickému chovaniu vonkajších stien" (na základe meraní na natrených budovách (Mülheim /Ruhr) Redukcia vlhkosti stavebných dielov z 90% rel. vlhkosti na 74% behom 7 mesiacov; účinky na tepelné straty a zmeny klímatu v miestnosti sú popísané pozitívne
máj 2002 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Nemecko Stavebne fyzikálny posudok: "K tepelnému zlepšeniu vonkajších stien", (Mülheim /Ruhr) Úspora energie: 24%
Meranie vlhkosti a vyhodnotenia na základe skutočnej spotreby budovy
máj 2002 Oddelenie energetickej efektívnosti GU, štátny energetický dozorný úrad, Rusko Skušobná správa: Hodnotenie vlastností tepelnéj ochrany termokeramických tenkovrtsvých náterov ThermoShield Exterieur" Citát záveru:
1. Náter má vlastnosť rovnomerne rozmiestňovať teplo na povrchu konštrukcie.
2. Náter o hrúbke 0,3-0,35 mm predlžuje dobu tepelnej výmeny medzi tepelným zdrojom a jeho okolím do stacionárneho zotrvania teploty o takmer 31%.
3. V miestnosti chránenej pomocou "ThermoShield Exterieur" s reguláciou tepla je úspora energie minimálne 22%.
marec 2003 Univerzita Jekaterinburg /Rusko Skušobná správa: "Zníženie tepelnej straty v porovnáni zo stenou bez náteru ThermoShield" Zníženie tepelnej straty pri použiti ThermoShiled: 40%
august 2003 Inštitút fyziky pri Univerzite J. Shnir Oldenburg /Nemecko "Matematický model vlastnosti tepelnej ochrany spojiva osadeného keramickými dutými mikroguličkami (ThermoShield)" Potvrdenie úspory energie a vhodnosti. Fyzikálna súhra spojiva a bubble.
august 2003 Inštitút fyziky životného prostredia pri Univerzite Bremen /Nemecko Vedecká skúška Práce k ThermoShield od J. Shnira "…predstavuje bezchybné riešenie komplexného fyzikalného problému ohľadom otázok prenosu tepla." "…spojením teoretických a experimentálnych výsledkov sa potvrdzujú všetky hypotézy, ktoré sa preniesli do kalkulácie"
august 2003 Max-Born Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e.V. (Inštitút Maxe Borna pre nelineárnu optiku a krátkodobu spektroskopiu vo výskumnom združení Berlín, zápis. spolok)/Nemecko Kontrola správy k ThermoShield J. Shnira Potvrdená znížená tepelná strata natretými stenami a "…, že produkty ThermoShield, skladajúce sa z sklenených sfér v spojive sú efektívnym prostriedkom dodatočnéj tepelnéj ochrany"
september 2003 Max-Born Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e.V. (Inštitút Maxe Borna pre nelineárnu optiku a krátkodobú spektroskopiu vo výskumnom združení Berlín, zápis. spolok) a PAKKA Holding GmbH /Nemecko Metoda výpočtu tepelných fyzických vlastností u náteru ThermoShield za praktických podmienok Metoda umožňuje vypočítať ľubovolné konštrukcie stien a strešných konštrukcií. Výsledky meraní pokusov pre kvantifikáciu energetických zlepšení sa znázorní pomocou počítača

Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012