Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Konštantná vlhkosť vnútorného vzduchu cca 55%

Rozdiel medzi ThermoShieldom a tradičnými nátermi spočíva v dlhej životnosti bez sklonu k tvorbe mikrotrhliniek.

Tieto a ďalšie poznatky o energetických stratách odparovaním boli zistené už v roku 1994 pri skúmaní k dizertácii pod vedením profesora Gertisa, Frauenhofer Institut Holzkirchen.

Schopnosť sálania tepla na základe hypotetických úvah sú možno merania na natretých plochách pre zistenie tepelnej účinnosti, ktoré pomocou software umožňujú prepočítať ľubovoľné konštrukcie stien a striech. Pomocou meracích sond sa zachytí teplota steny, teplota vonkajšieho a vnútorného vzduchu a rýchlosť vetra. Tieto hodnoty vstupujú do výpočtu koeficientu výmeny konvekčného tepla.

0,3 mm termokeramická membrána

S ďalšími parametrami typickými pre materiál sa určí celkový "ThermoShield" tepelný prúd, prúdiaci z miestnosti von. Schopnosť sálania tepla náteru ThermoShield, ako meradlo pre zníženie tepelných strát, sa potom vyčísli pomocou matematických rovníc.

Začiatok rovnice čierneho žiarenia

Žiarenie z okraja vrstvy, vonkajšie žiarenie na okrajoch, optická hĺbka a podiely spätného rozptylu de facto určujú optické vlastnosti náteru. Táto metóda vychádza z matematických modelov vlastností tepelnej ochrany ThermoShieldu, vyvinutých na univerzite v Oldenburgu. Meraciu sústavu a nutný software je možné sprostredkovať inštitútom, ktoré o ne budú mať záujem.

Účinky najtenších vrstiev znázorniteľných v simulačnom programe

Pre dennú prax ponúkajú dynamické simulačné programy nové možnosti rýchlej orientácie a istotu pri plánovaní. Kalkulácia potenciálu úspory energie, amortizácia a redukcia emisie CO2 budov je dnes možná pomocou počítačovej techniky. Vypracovanie tepelnej bilancie pre budovy pre dodržanie právnych požiadavkov môžeme taktiež vykonať touto metódou.

Porovnávacím skúmaním, zisťovaním parametrov ovplyvňujúcich vlhkosť a prihliadnutím k sálavému chovaniu sa firme Delzer Kybernetik GmbH podarilo zachytiť v simulačnom programe komplexné procesy povrchov a vplyv produktov ThermoShield. Napríklad bola zistená rýchla reakcia na zmenené situácie (napr. kondenzáciou, odparovaním, absorbciou a spotrebou vody pri zmenách teploty). Po ich overení boli získané dáta pomocou hygrotermického procesu priebežne integrované priamo do kybernetického programu. Tento program umožňuje vypočítať najtenšie vrstvy a ich účinok.

Zistiť môžeme taktiež výťažok úspory energie pomocou ThermoShieldu najrôznejších materiálov. Blízko realite môžeme simulovať a znázorniť ako letnú, tak aj zimnú tepelnú ochranu.

Užívateľ sa dozvie, ako a koľko energie môže ušetriť a aké energetické opatrenia sa viac oplatia s ohľadom na amortizáciu, či návratnosť investície.

Pomocou technických charakteristických veličín ThermoShieldu sa tak vykonával výpočet pre budovy, ktorých spotreba energie je dokumentovaná pre niekoľko vykurovacích období pred nanesením a po nanesení náteru, ako napríklad sídlisko s dvanástimi veľkými obytnými blokmi na severovýchode Nemecka. 

Skutočná úspora energie na kúrenie v praxi robila priemerne 25 percent. Z výsledku simulácie vyšiel priemer 23 percent.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012