Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Technický list ThermoShield StuccoPrimer

Dátum tlače: 19.05.2008, spracovaný 28.09.2007

obchodné meno: StuccoPrimer

Popis výrobku

ThermoShield StuccoPrimer je ihneď použiteľná základná farba pre ThermoShield Stucco, ktorá je založená na tepelnej keramickej membránovej funkcii.

Viazacie prostriedky

Vodou riediteľné akryláty

Oblasť použitia

ThermoShield StuccoPrimer je základná vrstva pre ThermoShield Stucco na podklady schopné nasávanie, ako sú staré a nové omietky maltovej skupiny P II a P III, drevené materiály a betón, aby redukoval saciu schopnosť.

Špecifické vlastnosti výrobku

Variabilne prístupný difúzii, bez výfukových plynov a bez rozpúšťadiel, ťažko zápalný B1, na drevo B2.

Identifikačné údaje materiálu

  • sd-hodnoty podľa DIN 52615
  • oblasť schnutia : sd = 1,3
  • oblasť vlhnutia : sd = 0,7
  • hustota podľe DIN 53217 – 2 : 1,01 kg/dm3
  • trieda zápalnej látky : B 1, na drevo B 2

Poučenie o spracovaní

Podklad

Podklad pre použitie ThermoShield StuccoPrimer musí byť zásadne pevný, nositeľný, čistý, schopný nasávania a suchý.

Príprava podkladu

Hrubé omietkové povrchy, doomietané miesta: vyčistiť, spevniť proti zvetrávaniu

Betón a vláknitý cement: vyčistiť a hlavne odstrániť zvyšky oddebňovacieho prostriedku, prípadne použiť vysokotlakový čistič

Nenositeľná stará vrstva: umyť podľa náterového materiálu, odleptat alebo odstrániť vysokotlakovým čističom príp. čističom horúcou parou

Podklady rušiace priľnavosť: umyť, lúhovať, nabrúsiť

Silne nasiakavé podklady: natrieť základnou farbou ThermoShield FixPlus

Spracovanie

Spracovanie ThermoShield StuccoPrimer môže byť natieraním, valčekom alebo striekaním. Materiál je pripravený na okamžité použitie. Ak sa použijú striekacie prístroje, je potrebné dbať na usmernenie výrobcu. Pri spracovávaní je potrebné rovnako tak dbať na to, aby nebola dosiahnutá teplota minimálne tvorby filmu (5 ºC). Toto platí aj pre celú dobu schnutia. Ak sa tu pri použitom viazacím prostriedku jedná o UV-prepojený viazací prostriedok, je treba dbať na dostatočné denné svetlo - UV - žiareniu.

Pred použitím a po dlhšej pracovnej prestávke je potrebné materiál krátko premiešať motorovou metlou.

Čas schnutia medzi jednotlivými procesmi náteru je 12 hodín.

Spotreba

Spotreba ThermoShield StuccoPrimer je cca 150 ml/m2 pri normálnej schopnosti nasávanie podkladu. Množstvo spotreby je závislé od štruktúry a schopnosti nasávanie podkladu a prípadne ich treba zistiť skúšobnými nátermi.

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce ihneď po použití dôkladne umyť vodou. Po použití striekacích prístrojov Airless treba navyše dbať na údaje výrobcu prístroj

Farebné tóny

ThermoShield StuccoPrimer môže byť tónovaný vo farebných systémoch NCS, RAL a ThermoShield Edice 1.

Pri tónovanom tovare je treba farebný tón pred spracovaním skontrolovať, či je správny.

Skladovanie a preprava

ThermoShield StuccoPrimer je treba skladovať v chlade, ale nie v mraze. Načaté nádoby dobre uzavrieť a čo najskôr spracovať.

Skladovateľné od dátumu výroby: 12 mesiacov

Forma dodania

12,5 litrov, 5 litrov

Odstránenie

Zvyšky produktu sa nesmú dostať do kanalizácie, vodstva alebo do zeme. Iba nádoby bez zvyškov dať na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdávať na existujúce zberné miesta.

Odpadový kľúč - č 080103 podľa EAK nariadenia.

Bezpečnostné upozornenie

Obsah technického listu neosvedčuje žiadny zmluvný právny pomer.

Spracovateľ / výrobca si má v každom prípade skontrolovať schopnosť aplikácie materiálu pred použitím v podmienkach praxe.

Nenechať, aby sa dostal do kanalizácie, vodstva alebo do zeme. Uchovávať ďaleko od prostriedkov výživy, nápojov a krmív. Chrániť pred dosahom detí.

Plochy, ktoré sa neošetrujú chrániť vhodnými opatreniami. Oči a pokožku chrániť pred striekaním. Vzniknutú hmlu pri spracovaní metódou striekania nevdychovať.

Ak vyjde nový technický list podmienený vylepšením výrobku, strácajú predchádzajúce údaje svoju platnosť. Uvedené údaje boli zistené ako smerné hodnoty v SICC GmbH v laboratóriach a v praxi. Informácie o produkte sú podľa najlepšieho vedomia a zodpovedajú dnešnému stavu techniky. Vplyvy prostredia, materiálov, aplikačných aparatúr a aplikačných techník leží mimo náš vplyv a tým mimo našej zodpovednosť. 

SICC©2007


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012