Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Technický list ThermoShield VitalProtect Aktiv

Download technický list v PDF

VitalProtect aktiv je registrovaný ničiteľ plesne vo vodnom rozpúšťadle pre interiér.

Zloženie

Vyrobený ECA – metódou, metastabilné spojenie s vysokým redukčným potenciálom.
Natriumchlorid CAS 7647-14-5, voda 94-99% CAS 7732-18-594

Oblasť aplikácie

VitalProtect aktiv ničiteľ plesne sa aplikuje na plochy, viditeľne postihnuté plesňou, aby ju ihneď zničil. Č. osvedčenia: Spolkový úrad životného prostredia 61 81 00 01 89/542/EG

Špecifické vlastnosti

Neobsahujúci rozpúšťadlo, málo zapáchajúci (ľahký zápach chlóru), doba pôsobenia 120 min., PH - hodnota 2,6

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

VitalProtect aktiv môže byť aplikovaný na každý podklad. Doporučuje sa, otestovať znášanlivosť na neviditeľnom mieste, zvlášť pri naolejovaných a namorených drevených povrchoch.

Spracovanie

VitalProtect aktiv sa môže spracovávať s pinzetou, kefou a striekacím prístrojom. Pri nastrekovaní by sa malo pracovať s trochou tlaku, aby sa zabránilo víreniu spórov. Vždy po kontaminácii musia byť podklady postihnuté plesňou po odstránení stenového náteru ešte raz ošetrené s VitaProtekt aktiv.

Osobná ochrana

Aby sa ochránilo pred zvýšeným spórovým zaťažením pri aplikácii VitalProtekt-u aktiv, sú nutné osobné ochranné opatrenia.

Ochrana dychu : Ochranné dychové masky s P2-filtrom
Ochrana očí : Okuliare pri nebezpečenstve striekania a pri práci nad hlavou so vznikom prachu
Ochranné oblečenie : Ochranný oblek proti prachu ( jednorázový )
Rukavice : Ochranné rukavice neprepúšťajúce tekutinu, napr. z nitrilu

Spotreba

Spotreba VitalProtect aktiv je okolo 100 ml / m2 na pracovný postup. Množstvá spotreby sú závislé od štruktúry a sacej schopnosti podkladu. Ak sa strieka, je potrebné zohľadniť stratu rozstrekom.

Čistenie nástrojov

Pinzetu, kefu a striekací prístroj treba po použití dôkladne umyť.

Skladovanie a preprava

VitalProtect aktiv treba skladovať a prepravovať v chlade, ale bez mrazu. Praskajúce zväzky dobre uzatvoriť a čo možno najskôr spracovať. Skladovateľné od dátumu výroby : 12 mesiacov. Zväzky treba chrániť pred slnečným žiarením.

Forma dodávky

1 liter a 5 litrov

Odstránenie

Zvyšky produktu nedať do kanalizácie, do vodstva alebo pôdy. Len vyprázdnené zvyšky zväzkov dať na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdať na príslušné zberné miesta. Záver o odpadoch č. 080103 podľa EAK - nariadenia. Odstránené nátery stien môžu byť po ich vysušení odstránené prostredníctvom domáceho odpadu.

Bezpečnostné údaje

Obsah technického listu neosvedčuje žiaden zmluvný právny pomer. Spracovateľ / kupujúci si musí v každom prípade vyskúšať schopnosť nasadenia materiálu pred použitím v podmienkach praxe. Nenechať prísť do kanalizácie, vodstva alebo pôdy. Držať ďaleko od potravín, nápojov alebo krmív. Chrániť pred dosahom detí. Neošetrené plochy treba chrániť vhodnými opatreniami. Oči a pokožku chrániť pred postrekom. Vzniknutý rozstrek pri práci striekacou metódou nevdychovať. Ak sa vyskytne nový technický list, podmienený zlepšením výrobku, strácajú uvedené údaje platnosť. Uvedené údaje boli zistené spoločnosťou SICC GmbH v laboratóriu a v praxi ako smerné hodnoty. Informácie o výrobku vyplývajú z najlepších poznatkov a zodpovedajú dnešnému stavu techniky. Vplyvy životného prostredia, materiály, aplikačné aparatúry a aplikačné techniky sú mimo nášho vplyvu a tým mimo našej zodpovednosti.

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstrasse 78-82, 13 156 Berlin, SRN
Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa najlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť nášho vplyvu, a preto aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

 

Dovozca

HSP s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012