Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Technický list ThermoShield ZinkPrimer

Download technický list v PDF

ThermoShield ZinkPrimer je základný adhézny náter na akrylátovej báze pre neželezné kovy určený k vnútornému a vonkajšiemu použitiu.

Zloženie

Akrylátová disperzia.

Oblasť aplikácie

ThermoShield ZinkPrimer sa používa ako adhezný prostriedok pre neželezné kovy ako je zinok, pozinkovaná oceľ, hrdzuvzdorná oceľ, hliník a meď. Môže byť použitý tiež ako základný náter s ľahkou ochranou proti korózii povrchových častí železných a oceľových predmetov.

Špecifické vlastnosti

ThermoShield ZinkPrimer neobsahuje rozpúšťadla, olovo ani chromany respektíve chromitany a je dobre priľnavý. Tento rýchloschnúci základný náter zaručuje vynikajúcu adhezný mostík pre následnú aplikáciu náterových hmôt ThermoShield.

Parametre materiálu

min. hrúbka vrstvy za sucha 40 µm
riedenie max. počet objemových dielov vody, ak je nutné 3% - 5%
schnutie náter môže byť ďalej spracovávaný po 2 hodinách
teplota minimálna teplota potrebná pre tvorbu štruktúry 5°C
farebné odtiene Biely  
dodávané balenia oceľové plechovky s obsahom 2,5 a 10 litrov  

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

ThermoShield ZinkPrimer je možné nanášať na všetky nosné, čisté, suché podklady zbavené hrdze a mastnoty z neželezných kovov (zinok, meď a hliník).

Príprava podkladu

  • Zinok a pozinkované povrchy: je treba umyť čpavkovým roztokom.
  • Hliník a meď: je treba zbaviť mastnoty pomocou nitroriedidla.

 

Spracovanie

Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním. Náter ThermoShield ZinkPrimer sa dodáva pripravený k okamžitému spracovaniu pomocou štetca, valčeka a bezvzduchového striekania. Pri použití kelímkových vzduchových pištolí je treba náter zriediť 3-mi až 5-timi% vody. Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice výrobcu prístroja. Pri spracovaní je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej, ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu (+5°C). Táto podmienka platí aj pre celkovú dobu schnutia. Pred aplikáciou a po dlhšom prerušení práce je nutné materiál krátko premiešať. ThermoShield ZinkPrimer je možné pretierať po cca 2 hodinách, po 24 hodinách je presušený a po 3 až 5-tich dňoch dosiahne svoju konečnú tvrdosť. 

Riedenie

ThermoShield ZinkPrimer je po krátkom, ale dôkladnom premiešaní pripravený k okamžitému spracovaniu pomocou štetca, valčeka, alebo bezvzduchového striekania. V prípade použitia kelímkovej vzduchovej striekacej pištole je treba náter zriediť 3-mi až 5-timi % vody.

Spotreba

Spotreba náteru ThermoShield ZinkPrimer je cca 90 ml/m2 pri hrúbke vrstvy 40 µm (teda 1liter na 10m2).

Doba schnutia

Náter môže byť ďalej spracovávaný po 2 hodinách.

 

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

 

Farebné odtiene

 

Biely.

Skladovanie a preprava

ThermoShield ZinkPrimer je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Trvanlivosť

1 rok v pôvodnom neotvorenom obale. Po otvorení spotrebovať do 3 mesiacov.

Forma dodávky

2,5 a 10 litrov.

 

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield ZinkPrimer pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield ZinkPrimer je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

  • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
  • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
  • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

  • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
  • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
  • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Pankstrasse 8A, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HSP s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012