Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Tepelnoizolačné nátery: znalosti a skúsenosti

Náš prvý kontakt s "tepelnoizolačným náterom" sa datuje rokom 1995. V tejto dobe sa jednalo na slovenskom a českom trhu o priekopnícku technickú novinku a získanie akýchkoľvek informácií o produkte bolo veľmi ťažké. Na európsky trh sa tento materiál dostával veľmi komplikovanou cestou od zatiaľ jediného výrobcu v USA a na slovenský trh cez Rakúsko. Od tejto doby sa o tepelnoizolačné nátery s rôznou intenzitou zaujímame. V posledných troch rokoch môžeme povedať, že už veľmi intenzívne. Okrem rokovaní s dovozcami a výrobcami sme študovali príspevky na internete, ako od odborníkov tak aj názory a skúseností obyčajných ľudí, ktorí takzvane zariskovali a náter aplikovali na vlastnú päsť.

Študovali sme aj pomerne značné množstvo vykonaných zahraničných aplikácií na objektoch rôzneho typu, ich odborné porovnávacie posudky, z niekoľkoročnej doby pred aplikáciou a následne po aplikácii náteru.

Samozrejmosťou bolo aj zoznámenie sa s výsledkami vedeckých výskumov týkajúcich sa týchto materiálov. Predovšetkým sú zaujímavé výsledky z Inštitútu pre stavebné fyziky v Stuttgarte, Berlíne a Technickej univerzity v Bratislave. Bolo nutné zmeniť pohľad na šírenie tepla, ako na neustály dynamicky sa meniaci prírodný dej, kedy podmienky vonkajších a vnútorných teplôt a vzdušnej vlhkosti sa neustále menia, so zakomponovaním ďalších vplyvov - ako hnaný dážď, sneh, vietor a ďalších. Nutné bolo tiež použiť iné fyzikálne odbory, ako odbor elektromagnetického žiarenia, optiky a hydromechaniky.

Navštívili sme a prezreli si tiež niekoľko aplikácií náteru vykonaných na Slovensku, v Čechách a na Morave, ako tieto nátery vyzerajú po niekoľkých rokoch. Medzi ne patria stavby aplikované tepelnoizolačným náterom, ktoré boli vykonané aj pred 10 rokmi.

Účelom tohto nášho snaženia je to, aby sme mohli ponúknuť produkt o ktorom vieme, čo ponúka a akým spôsobom ovplyvňuje termické pochody v konštrukcii obvodovej steny stavby.

Z dostupných tepelnoizolačných náterov, ktoré sú na súčasnom slovenskom trhu a ktoré sme mohli porovnávať pre ďalšie zodpovedné doporučenie, sme zvolili ten, ktorý je na trhu najdlhšie, je z hľadiska kvality, unikátnych úžitkových vlastností a hlavne s dostatkom dostupných vedeckých, odborných posudkov a praktických poznatkov - náter pod názvom:

Tepelnoizolačný náter ThermoShield

Tepelnoizolačný náter ThermoShield nie je izolácia a ani nefunguje na podobnom princípe.

ThermoShield pôsobí vždy spoločne s konštrukciou na ktorej je aplikovaný.

Tepelnoizolačný náter ThermoShield svojou aplikáciou na fasádu ovplyvňuje predovšetkým nasledujúce fyzikálne procesy pri prenose tepla:

  • Ovplyvňuje vlhkosť v konštrukcii, jej priechod, ukladanie (kondenzáciu) a odstránenie smerom do exteriéru, chráni proti dažďu, letnému kondenzátu a umožňuje vlhkostné odparovanie aj v zimných dňoch.
  • Využíva pôsobenie elektromagnetického žiarenia ako vnútorných i vonkajších zdrojov energie, obmedzuje a usmerňuje jeho pohyb v konštrukcii obvodovej steny

 

Pôsobením všetkých faktorov, s ktorými tepelnoizolačný náter ThermoShield ovplyvňuje priechod tepla, je možné dosiahnuť úspory v priemere 25 - 30%.

Tieto hodnoty preukazujú porovnávacie merania v nespočetných posudkoch z celého sveta.

Zavŕšením nášho preverovania je praktické prevedenie tepelnoizolačného náteru ThermoShield, fasády rodinného domu v Koclířově pri Svitavách, kde sme si v reálnej podobe odskúšali pracovné postupy, pracovné časy, prípravné práce, aj neštandardné kolízne situácie - opravu mechanického poškodenia na hotovej ploche fasády. Vykonali sme aj skúšku umývateľnosti znečistenej fasády.

Tepelnoizolačný náter ThermoShield je jediný náter, ktorý sa sám zaplatí a navyše je ziskový.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012