Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Termoizolačný náter ThermoShield

Multifunkčný ochranný náter s unikátnymi vlastnosťami tepelnej ochrany stavieb

Termoizolačný náter ThermoShield je vo svete používaný už viac ako 30 rokov. Za túto dobu bol mnohokrát podrobený veľmi kritickým hodnoteniam a mnoho renomovaných vedeckých pracovísk vykonalo množstvo nezávislých odborných posudkov jeho účinnosti. Nejedná sa o náhodné posudky, ale o niekoľkoročné sledovanie objektu pred aplikáciou termoizolačného náteru ThermoShield, tak i po jeho aplikácii. Výsledky vždy potvrdili účinnosť a oprávnenosť použitia termoizolačného náteru ThermoShield. Písomné výsledky väčšiny posudkov sú dostupné na internetových stránkach.

Vzhľadom na skutočnosť, že termoizolačný náter ThermoShield nie je klasickou izoláciou a napriek tomu má preukázateľné vlastnosti podstatne znižujúce spotrebu energie na vykurovanie a klimatizáciu, postarali sa v Česku a na Slovensku výrobcovia a predajcovia objemových izolácií a fasádnych farieb, ako v médiách tak v internetových diskusiách o rozšírení nepravdivých a neserióznych informácií, postupujú bohužiaľ celkom podľa pravidla "to nepoznám, je to nezmysel". Pravdou je to, že termoizolačný náter ThermoShield je potencionálne lacnejší a z hľadiska životnosti, veľkou konkurenciou.

Termoizolačné nátery ThermoShield

Termoizolačný náter ThermoShield sa s úspechom používa v oblastiach od Sahary (ako ochrana proti prehrievaniu od slnka) až po oblasti za polárnym kruhom (ako bariéra brániaca úniku tepla).

ThermoShield svojimi vlastnosťami ovplyvňuje skupiny fyzikálnych javov, ktoré spôsobujú tepelné straty a nadmerné tepelné zisky.

Termoizolačný náter ThermoShield nepôsobí ako klasické kapacitné izolácie založené na tepelnom odpore, teda schopnosti zadržiavať (zužovať) teplo vo svojej hmote a v závislosti na svojej hrúbke.

Termoizolačný náter ThermoShield je bariéra pre fyzikálne prenosy tepla

Touto bariérou jednotlivé fyzikálne javy zúčastnené na prenose tepla môžu:

 • prejsť
 • prejsť regulovane (napr. v malom množstve prechádza, sa zväčšujúcim množstvo sa priechod obmedzuje do úplného zastavenia priechodu)
 • neprejsť a odraziť sa späť
 • neprejsť a v zloženej vrstve náteru sa rozložiť (3x znižiť prestup tepla cez murivo)

Termoizolačný náter ThermoShield ovplyvňuje prenosy tepla dvoma dominantnými spôsobmi

 • účinnou reguláciou objemu vlhkosti a vodného kondenzátu v hmote steny
 • riadenie a spracovanie elektromagnetického žiarenia v celom spektre vlnových frekvencií

 

Termoizolačný náter ThermoShield spoľahlivo riadi prenos vlhkosti, vodnej pary, kondenzácie a hlavne efektívne odstraňuje vodný kondenzát z konštrukcie smerom do exteriéru. Svojou schopnosťou meniť podľa potreby svoje difúzne vlastnosti od otvorených po uzavreté, spoľahlivo ochráni vonkajší plášť pred premočením a vstupom dažďovej vody do konštrukcie. Touto schopnosťou termoizolačný náter ThermoShield obnovuje a následne udržuje jej pôvodné tepelno-izolačné vlastnosti.

Náuka o šírení elektromagnetického (tepelného) žiarenia je zaujímavá a úchvatná a ukazuje ako toto žiarenie (teplo) ovládať. Teplo je energia pohybu atómov a molekúl každej látky. Čím rýchlejšie sa atómy a molekuly pohybujú, tým má látka väčšiu teplotu. Pohyb molekúl a atómov produkuje elektromagnetické vlnenie - tepelné žiarenie. Tepelné žiarenie produkuje každá látka s teplotou nad -273,5 °C.

Termoizolačný náter ThermoShield svojimi vlastnosťami dokáže spracovávať elektromagnetickú energiu (žiarenie) v celom frekvenčnom spektre.

K tomu, aby ThermoShield účinne odstránil hromadiacu sa vlhkosť, využíva svoje unikátne vlastnosti. Dopadajúce vysokovýkonné viditeľné slnečné (krátke IR) žiarenie na vonkajšiu fasádu čiastočne odrazí, ale pomerne väčšiu časť pohltí a rozloží vo vrstve náteru. Rozloženie žiarenia umožňujú nanočastice vo forme dutých keramických guličiek, ktoré tvoria veľmi hustú vrstvu v nátere a pôsobia ako zrkadlová stena z guľových plôch. Teplo žiarením privedené je použité ako zdroj pre odparovanie nahromadenej vodnej vlhkosti v plášti budovy. Termoizolačný náter ThermoShield pôsobí ako sorpčný motor.

V zimných dňoch, kedy slnko prechádza nízko nad obzorom, slnečné žiarenie prechádza hrubšou vrstvou zemskej atmosféry, dopadá na zemský povrch a na fasády domov slnečné žiarenie s pomerne dlhšou vlnovou dĺžkou (dlhé IR žiarenie). Túto frekvenčne pomerne úzku časť žiarenia vrstva termoizolačného náteru ThermoShield prepustí a umožní tak aktívnemu ohrevu hmoty steny - ako tepelný zisk objektu.

Ak dopadá nízkofrekvenčná elektromagnetická energia (jedná sa o žiarivú časť zložky vedenie tepla poréznou hmotou steny) priechodnou stenou z vykurovaného interiéru stavby, túto pri vplyve na vrstvu náteru z veľkej časti odrazí späť do interiéru.

Ako už bolo uvedené, termoizolačný náter ThermoShield dokáže spracovať celé spektrum elektromagnetického žiarenia a výťažok použiť v prospech ThermoShieldom natretého objektu. Ak uvážime, aké elektromagnetické žiarenie v reálnom čase dopadá na povrch plášťa stavby, od malého množstva kozmického žiarenia o veľkom výkone, cez žiarenia vychádzajúceho zo susednej vykurovanej stavby, po žiarenia z pouličnej žiarovky a žiarenia okolo prechádzajúcich ľudí - tak tieto žiarenia dopadajú na objekt zo všetkých možných smerov. Výsledkom je reálne navýšenie teploty v tenkej vrstve neprúdiaceho vzduchu pred lícom fasády, teda zlepšenie "odporu pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštrukcie (RSE)".

Náter ThermoShield pôsobí vždy s hmotou steny, na ktorej je aplikovaný. Meraniami, pozorovaním prevádzky objektu a mnohými nezávislými odbornými posudkami je preukázané reálne zníženie nákladov:

 • na vykurovanie objektu od 22 od 33%
 • na klimatizáciu objektov v letných dňoch dokonca o 60%

Ďalšie prínosy termoizolačného náteru ThermoShield sú

 • Odolnosť náteru pred škodlivým UV žiarením je niekoľkokrát väčšia ako u najkvalitnejších fasádnych náterov - náter sa chráni sám
 • Znižuje tepelné pnutie v konštrukcii (maximálne minimalizuje dilatáciu)
 • Vysoká stála elasticita náteru
 • Extrémne dlhá doba stálofarebnosti na plochách dlhodobo vystavených slnečnému žiareniu. (min. 10 rokov nezmenený odtieň)
 • Je antistatický, nepriťahuje polietavý prach a nevytvára nevzhľadné "stekance", nezachytávajú sa plesne
 • Ľahká údržba, umývateľnosť, ľahké prípadné opravy aj farebné plochy
 • Výrazne dlhšia doba životnosti oproti iným systémom - predlžuje cyklus rekonštrukciou
 • Veľmi jednoduchá rekonštrukcia - iba pretrieť jedným náterom (iba v prípade nutnosti zmeny odtieňu)

 

Termoizolačný náter ThermoShield je jediný náter s ekonomickou návratnosťou.
Ostatné nátery sú len farby.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012