Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Termokeramická membrána

Hlavné vlastnosti definujúce schopnosť tepelnej ochrany termokeramickej membrány sú nasledujúce:

  • Spektrálna schopnosť delenia lomu lúča v IR a MIR je definovaná jednoduchým spätným odrážaním na „bubble“ a interferenčne spolupôsobiacimi efektmi v zhustenom spojení.
  • Tepelná ochrana je substančne ovplyvňovaná veľkostným rozložením v spojení.
  • Vzostup koncentrácie keramických sfér vedie k rastu spektrálne integrovanej schopnosti reflexie.
  • Maximum sa dosiahne pri koncentrácii mezi 0,1 a 0,3 mm.


Obzvlášť sa ukázalo, že pre rozsah od 0 do 10°C kalkulovaný ukazovateľ spektrálne integrovaného reflektovaného tepelného toku na tok, ktorý je vyzarovaný pozadím, dosahuje objem b=0,223 (trikrát lepší ako tehla alebo betón).

Tento nález kvalifikuje ThermoShield ako spojenie z keramických mikrosfér a spojiva v extrémne efektívny stavebný materiál šetriací energiu.


Vysoká efektívnosť tepelnej ochrany takýmto spojením je mimo pochybnosť, ako zjistili vedci po vyhodnotení výsledku skúšok. K podrobným úvahám k ovplyvňovaniu vlhkosti sa pridávajú ďalšie geometrické príznaky náteru (oblasť vnútorného a vonkajšieho priemeru; veľkosť rozptylu a koncentrácia; optické parametre spojiva a polomer pórov atď.).

Komplexné procesy tak možeme pre ThermoShield zhrnúť následovne:

Na základe vlastností rozptýleného svetla a reflexie odolných mikrosfér („bubble“) docháza k rozloženiu tepla bez zničenia vo vnútri membrány. V spojení s vodou, parou a poklesmi teploty vznikajú pozitivne efekty rozhodujúce pre pohodu obyvateľov. O hospodárne zachádzanie s vykurovacou nebo chladiacou energiou sa starajú zväčšený povrch a endotermické procesy termokeramickej membrány.

Použité keramické duté telieska (bubble) predstavujú účinnú tepelnú bariéru. Teplo príjme obklopujúce spojivo (mostík) a tam se rýchlo a rovnomerne rozloží. Procesy odparovania sú tak možné, rovnomerné a kontrolovateľné. Sú zodpovedné za teploty povrchu a tým za výmenu žiarením.

Taktiež letná teplená ochrana pomocou vnútorného náteru a čo najväčší výťažok chladiaceho výkonu pre budovy sa docieli jedinečnými endotermickými procesmi v membráne. Flexibilné a rýchle reagovanie sú silné stránky endotermickej membrány ThermoShield.

Niekoľko zaujímavých čísiel:

Jeden meter štvorcový hladkého povrchu sa zväčší o trojnásobok až štvornásobok. V jednom metre štvorcovom 0,3 mm membrány je obsiahnutých cca 12 m2 gulového povrchu. Spojivo môže napučať o jednu čtvrtinu, pričom sa neuvolní od podkladu. Cca 380 ml vody sa môže aktivne preniesť za hodinu na meter štvorcový.

Spoločne s ďalšími technickými veličinami vytvárajú tieto vlastnosti žiadúci efekt pri prenose tepla spojeného s vlhkosťou. Účinky na úsporu energie môžeme presne vypočítať.

Toľko k technike, ktorá bola zapísaná ako užitný vzor a prihlásena ako patent.

Aký užitok vzniká a ako získame reálny odhad úspory energie s ThermoShieldom?

Základným predpokladom pre úsporu energie je odolnosť voči vonkajším vplyvom a hydrotermickým procesom moderného životného prostredia. Zabránenie vzniku trhlín, výmena žiarením, znížená konvekcia a kontrolované zabránenie kondenzátu na vnútornom a vonkajšom povrchu zachovajú nielen opticky bezvadný dojem, ale sú taktiež energeticky účinné.

Kvalita produktov ThermoShield je určovaná dvoma rozhodujúcimi zložkami:

za výkon produktov ThermoShield sú zodpovedné:

- silanizované keramické mikroguličky (klimatická keramika)
- fakultatívne synchronizujúce aktivátory v spojive

Týmto sa ThermoShield kvalitatívne a kvantitatívne líši ako od bežných kvalitných farieb, tak aj od napodobňujúcich produktov.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012