Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

ThermoShield - Teória a výpočty

Robustný "guličkový obal" a špeciálne spojivo prepožičiavajú ThermoShieldu nezvyčajne vysokú životnosť. Počas tejto doby sa buduje permanentná ochrana proti vlhkosti, ktorá podklady schopné sorpcie rýchlo privádza späť na ustálenú vlhkosť stavby. Dôsledkom toho je zlepšenie tepelného odporu a súčasne opätovné nastavenie akumulačnej schopnosti stavebných dielov (mimo iného pre solárne zisky).

Všetko je otázkou výpočtu

Už v roku 1999 bolo zverejnené zhrnutie zaručených poznatkov, v ktorom sa upozorňovalo na veľké ovplyvnenie žiarenia (solárne zisky) a vlhkosti v súvislosti s ThermoShieldom pre výpočet tepelných strát.

Normované hodnoty U sa nedajú preto ako také ani zlepšiť, ani zhoršiť, o to však viac skutočne danú transmisiu tepla stavebným dielom. Vhodným náterom (napr. ThermoShield) pri povrchoch stavebných dielov môžeme dosiahnuť výrazného zlepšenia reálne existujúcich izolačných hodnôt cielenou manipuláciou rôznych dynamiku ovplyvňujúcich veličín.

Názorný výpočet:

Základné údaje:
obvodová plocha prenášajúca teplo (podľa DIN 4108):
A = 1580 m2

vykurovací objem budovy (podľa DIN 4108):
V = 4000 m3

stredná hodnota k (podľa DIN 4108):
k = 1,4 W /m2K

interné tepelné zisky (podľa DIN 4108):
Ql = 8 * V = 8 * 4000 m3 = 32000 kWh/a

spotreba tepla vetraním (podľa DIN 4108):
Ql = 18,28 * V * faktor WRG
18,28 * 4000 m3 * 1 = 73120 kWh/a

Zistenie ročnej spotreby tepla na vykurovanie budovy s neošetrenou vonkajšou fasádou:

QH = 0,9 (QT + QI) - (QI + QS) + QFv + QFa
       = 0,9 * QT + Q Fv + QFa - QS - QI + 0,9 * QL
       = (76k + 36k + 10k - 6k) A - QI + 0,9 * QL
       = 116k * A - QI + 0,9 * QL

QH = (116 * 1,4 * 1580) - 32000 + 0,9 * 73120
       = 290400 kWh/a

Zistenie ročnej spotreby tepla na vykurovanie budovy s vonkajšou fasádou ošetrenou náterom ThermoShield:

QH = 0,9 (QT + QL) - (QI + QS) + 0,2 * QFv + 0,2 * QFa
        = 0,9 * QT + 0,2 * Q Fv + 0,2 * QFa - QS - QI + 0,9 * QL
        = (76k + 7k + 2k - 6k) A - QI + 0,9 * QL
        = 79k * A - QI + 0,9 * QL

QH = (79 * 1,4 * 1580) - 32000 + 0,9 * 73120
        = 208556 kWh/a

Výsledok:

Úspora energie pri použití ThermoShieldu: 28,2%

[(290400 - 208556) / 290400] * 100

Poznámka:

Uvedené hodnoty pre QFv = 36k a QFa = 10k sa zakladajú na hypotetických úvahách a ročných priemerných hodnotách zrážok.

Úspora energie oproti nenatrenému stavebnému dielu sa zistí - pri zanedbaní iných vlastností šetriacich energiu - výlučne znížením energetických strát odparovaním a vysúšaním (QFv a QFa). Zmenšenie je možné, pretože náter ThermoShield zabraňuje kapilárnemu nasávaniu vody do stavebného dielu, a tým neposkytuje vlhkosť k odparovaniu. Faktor 0,2 sa napriek tomu ponecháva ako zaisťovacia prirážka. Povrchová kvalita vrstvy spôsobuje rýchlejší odtok dažďovej vody, ktorý znižuje dodatočné tepelné straty.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012