Dnes je: ,   meniny má: (zajtra: )

ThermoShield Exterieur

Dlhotrváca ochrana pre vašu fasádu ThermoShield Exterieur je náter pre fasády pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach. Týmito zložkami a voľnosťou difúzie náteru sa podporuje aktívne schnutie a udržanie stavebnej konštrukcie v suchu.

ThermoShield Interieur

Zdravá klíma v miestnosti pomocou keramických guľôčok. Thermoshield Interieur je vnútorný náter z hodnotnej disperzie, v ktorej sa nachádzajú keramické duté telieska, ktoré pomáhajú svojimi vlastnosťami šetriť energiu, absorbujú teplo a rovnomerne ho rozmiestňujú na stenách a stropoch.

ThermoShield History

ThermoShield History je inovačný fasádny náter na historické a pamiatkovo chránené budovy pozostávajúci zo stálej disperzie, ktorá je obsiahnutá v keramických dutých telieskach.

ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoko technologický náter s keramickými guľôčkami pre všetky rozmerovo nestále drevené časti vo vonkajšom prostredí. Drevo je vlásočnicový organický podklad, ktorý musí byť chránený pred vlhkosťou a silným vysušením.

ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady strešných konštrukcií, a napriek nízkej cene ponúka množstvo nadštandartných funkcií.

Účinok ThermoShieldu – vedecky podložený

V súvislosti s ThermoShield konkurencia neustále tlačí na dodržanie pravidiel a noriem pre izolačné hmoty. Na ThermoShield sa však nedajú použiť, pretože ThermoShield nie je izolačná hmota. Skúmanie a vyhodnocovanie metódami obvyklými pre klasické izolačné hmoty sú tu bez akejkoľvek vypovedajúcej schopnosti a to pre ďaleko komplexnejší účinok ThermoShieldu. 

Novšie vysoko komplexné počítačové programy vyhovujú realistickým procesom tým, že pokladajú za základ diferencované hodnoty pre rôzne stavebné hmoty. Ukazuje sa, že doposiaľ ignorované veličiny pre tepelnú ochranu na budovách a v budovách majú veľký význam. Patria sem kapilárne prenosy vody, prenosy pary, odparovanie a ukladanie vody, ako aj zmenené rozloženie teploty v ich príslušných interakciách s komplexnými procesmi na povrchu látok, z ktorých je tvorená stena.

Zjednodušené posudzovanie hodnoty U a Glaserov model sa tak v stavebnej fyzike zosadí na dobový jav. Patrí im už iba obmedzená platnosť. Inštitút vo Frauenhofe definuje prenos tepla v aktuálnej publikácii takto:

"Prenos tepla sa zakladá na vedení tepla závislom na vlhkosti a prúdení podielu pary. Tento prúd prepravuje teplo tým, že sa voda odparuje na jednom mieste a pritom sa tomuto miestu odoberá teplo a potom difunduje na iné miesto, kde kondenzuje a tým privádza teplo. Tento spôsob prenosu tepla sa často označuje ako efekt latentného tepla."

Presne týchto procesov produkty ThermoShield využívajú.

Doba je zrelá na nové technológie

V publikáciách inštitútu vo Frauenhofe sa nachádzajú početné informácie, ktoré môžu pomôcť lepšie pochopiť inovačné technológie pre úsporu energie a zlepšenie klímatu bývania ako ThermoShield.

V pomocných bodoch "Základov k simulačnému programu WUFI" sú popísané a vysvetlené vplyvy, ktoré treba zachytiť. Taktiež sa tu niektoré z existujúcich noriem označujú ako vzdialené realite. Pozornosť sa miesto toho zameriava na "fenomény" spojeného prenosu tepla a vlhkosti.

Stavebno fyzikálne základy, ktoré sú tam popísané, vyžadujú použitie materiálov, ktoré chránia povrch pred vlhkosťou, cielene podporujú prenos pary a udržujú nutný obsah vody pre ustálenú vlhkosť stavby, ktoré ale taktiež tlmia absorbciu. Tieto materiály majú zabrániť hydrotermicky podmieneným škodám a pozitívne ovplyvňovať prenos tepla na povrchu, aby sa tak stavalo bez škôd a hospodárne, aby sa šetrila energia a aby sa predovšetkým zdravo bývalo.

Ak sú známe veličiny materiálu, majúce vplyv na komplexné, dynamické chovanie stavebnej konštrukcie, môže sa vypočítať potenciál úspory energie materiálu prostredníctvom simulácie. Stavebné materiály, medzi nimi taktiež nátery, sa charakterizujú vo svojich účinkoch na prúd tepla spojený s vlhkosťou.

Povrchová úprava

Požiadavky na náter podľa výkladu inštitút vo Frauenhofe splňuje ThermoShield takto:

  • spojivo schopné napučania (absorbcia vody), husté (ochrana pred vlhkosťou) a napriek tomu otvorené pre vodnú paru (sorbčné tlmenie a cielená difúzia pary), podľa potreby tvoriaca najjemnejšie mikrokapiláry (sorbčný motor), ktoré prechádzajú medzi najmenšími parotesniacimi keramickými dutými telieskami (hygroskopické, popr. nadmerne hygroskopické podľa sprievodných okolností)
  • zväčšený povrch (povrchová difúzia) a vo vrstve pôsobiaca membránová funkcia (rozdielne smery prenosu pary a tepla vo všetkých dimenziách, v keramicky vyložených kapilárach pre kapilárne smerovaný prenos vody).


Rozmanitý účinok zmesi materiálov, z ktorých sa ThermoShield skladá, pocháza z fundamentálnych termodynamických, optických, mechanických a iných fyzikálnych fenoménov. Schopnosť tepelnej ochrany endotermickej membrány môžeme vysvetliť z fyziky prenosu tepla a rozptylu svetla zmesmi materiálov. 

Pritom hrajú vynikajúcu a rozhodujúcu rolu reflexie a prenos infračerveného (IR) a stredného infračerveného (MIR) optického žiarenia na natrenej stene budovy.

Vykonali sa rozsiahle kalkulácie, aby sa zistili presné parametre, ktoré sú zodpovedné za redukciu tepelnej straty natrenými stenami za daných vonkajších podmienok. Všetky výsledky jednoznačne dokladujú účinnosť ThermoShield ako prostriedku pre zlepšenie tepelnej ochrany. Za určitých podmienok môžeme tepelnú stratu znížiť o viac ako 40 %. Výsledky sa kryjú zo skúsenosťami z praxe.


Naposledy realizované stavby

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

Rodinný dom, Žiar nad Hronom

2013

Panelový dom, Banská Bystrica

Panelový dom, Banská Bystrica

2013

Rodinný dom, Martin, Priekopa

Rodinný dom, Martin, Priekopa

2014

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

Panelový dom, Prostějovská ul., Prešov

2014

Strecha, Hájik, Žilina

Strecha, Hájik, Žilina

2014

Rodinný dom, Praha - západ

Rodinný dom, Praha - západ

2014

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

Kaplnka, Janova Lehota, Prievidza

2014

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Strecha, ul. Hlboká, Žilina

Máj 2014

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

Panelový dom, Komárno (energetický audit)

2011

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Rodinný dom, Nedožery - Brezany, Prievidza

Máj 2014

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

Rodinný dom, Žilina, ThermoShield Interieur

2010

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

Hrad Beckov, ThermoShield lazúra na drevo

2013

Panelový dom, Praha

Panelový dom, Praha

2013

Rodinný dom, Prievidza

Rodinný dom, Prievidza

1998 (v roku 2010 pri povodniach zatopený do výsky 1m a fasáda s náterom ThermoShiekd zostala bez poškodenia)

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

Panelový dom, Bánovce nad Bebravou

2012